Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Lắp đặt camera

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 SAMSUNG SHP DP 520 5.300.000 VNĐ 12 Tháng
2 SAMSUNG SHS P728 BRONZE 12.000.000 VNĐ 12 Tháng
3 SAMSUNG SHS P718 BRONZE 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
4 SAMSUNG SHS H705 GOLD 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
5 SAMSUNG SHP DP-728 BLACK 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
6 SAMSUNG SHP - DP728 GOLD 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
7 SAMSUNG SHS H505FMK/EN 4.940.000 VNĐ 12 Tháng
8 SAMSUNG SHS P718 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
9 SAMSUNG SHS-3321XMK/EN 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
10 SAMSUNG SHS-2920XMK 3.200.000 VNĐ 12 Tháng
11 SAMSUNG SHP DS510 6.250.000 VNĐ 12 Tháng
12 SAMSUNG SHS D500 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
13 SAMSUNG SHS P717/P710 8.000.000 VNĐ 12 Tháng
14 SAMSUNG SHS-1321 3.560.000 VNĐ 12 Tháng
15 SAMSUNG SHS H635XMK/EN 6.790.000 VNĐ 12 Tháng
16 SAMSUNG SHS H625FMK/EN (SHS-5120) 6.000.000 VNĐ 12 Tháng
17 SAMSUNG SHS 705 FMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
18 SAMSUNG SHS P718GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
19 SAMSUNG SHS P920 XMK 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
20 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 Tháng
21 KHÓA CỬA GATEMAN V20 3.700.000 VNĐ 12 Tháng
22 KHÓA THẺ GATEMAN SHINE S 4.650.000 VNĐ 12 Tháng
23 KHÓA VÂN TAY GATEMAN Z10 6.500.000 VNĐ 12 tháng
24 KHÓA THẺ GATEMAN V100 6.680.000 VNĐ 12 Tháng
25 KHÓA VÂN TAY GATEMAN WF20 4.700.000 VNĐ 12 tháng
26 KHÓA CỬA GATEMAN V10 3.450.000 VNĐ 12 Tháng
27 KHÓA THẺ GATEMAN V50-FH 4.460.000 VNĐ 12 tháng
28 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F300-FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
29 KHÓA THẺ GATEMAN V300-FH 6.780.000 VNĐ 12 tháng
30 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
31 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F50 5.500.000 VNĐ 12 Tháng
32 KHÓA VÂN TAY GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
33 KHÓA THẺ GATEMAN A20 FH 4.120.000 VNĐ 12 tháng
34 KHÓA THẺ YALE YDR 3110 8.090.000 VNĐ 12 tháng
35 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDR 313 8.300.000 VNĐ 12 tháng
36 KHÓA THẺ YALE YDR 343 10.400.000 VNĐ 12 tháng
37 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 12 tháng
38 KHÓA CỬA KÍNH YALE YDG 413 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
39 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40. 19.494.000 VNĐ 24 Tháng
40 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 RED-BRONZE 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
41 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 GOLD 11.800.000 VNĐ 12 tháng
42 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
43 KHÓA THẺ YALE YDM 3109 11.800.000 VNĐ 12 tháng
44 YALE YDM 4109 SHARP 26.088.000 VNĐ 24 Tháng
45 KHÓA VÂN TAY YALE 4109 GOLD 14.800.000 VNĐ 12 tháng
46 KHÓA VÂN TAY YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
47 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 414 12.499.000 VNĐ 24 Tháng
48 KHÓA THẺ YALE YDR 1212 9.215.000 VNĐ 24 Tháng
49 KHÓA YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 12 tháng
50 SAMSUNG SHP 920 9.980.000 VNĐ 12 Tháng
51 EPIC POPSCAN 4.980.000 VNĐ 24 Tháng
52 EPIC POPSCAN HOOK 5.150.000 VNĐ 24 Tháng
53 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
54 GATEMAN F10 4.500.000 VNĐ 12 Tháng
55 KHÓA VÂN TAY YALE YDR 4110 9.615.000 VNĐ 24 Tháng
56 YALE YDR 414 12.449.000 VNĐ 24 Tháng
57 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3605 3.150.000 VNĐ 12 tháng
58 YALE YDD 424 13.800.000 VNĐ 24 Tháng
59 INTERPHONE SHT-IPE101/EN 1.348.000 VNĐ 12 tháng
60 EPIC EF 8000L EURO MORTISE 7.880.000 VNĐ 24 Tháng
61 CAMERA SHT-CP611E/EN 2.196.000 VNĐ 12 tháng
62 EPIC EF 8000L 7.680.000 VNĐ 24 Tháng
63 KHÓA VÂN TAY KABA 780 9.500.000 VNĐ 12 Tháng
64 CAMERA SHT-CN512/EN 2.096.000 VNĐ 12 tháng
65 GATEMAN F100 7.560.000 VNĐ 12 Tháng
66 CAMERA SHT-CW610E/EN 1.950.000 VNĐ 12 tháng
67 CAMERA SHT-CN640E/EN 2.996.000 VNĐ 12 tháng
68 GATEMAN F300 FH 8.260.000 VNĐ 12 Tháng
69 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-6805 3.690.000 VNĐ 12 tháng
70 SAMSUNG SHS H705 XMK/EN 8.380.000 VNĐ 12 Tháng
71 SAMSUNG SHS P718 LMK/EN 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
72 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT 3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
73 SAMSUNG SHS P718 GOLD 9.680.000 VNĐ 12 Tháng
74 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3006 4.395.000 VNĐ 12 tháng
75 SAMSUNG SHP DP 728 LMK/EN 11.100.000 VNĐ 12 Tháng
76 KHÓA VÂN TAY YALE YDM 4109 GOLD. 14.800.000 VNĐ 24 Tháng
77 YALE YDM 4109 14.500.000 VNĐ 24 Tháng
78 MÀN HÌNH SAMSUNG SHT-3507 5.395.000 VNĐ 12 tháng
79 YALE YDM 4109 PLUS 16.200.000 VNĐ 24 Tháng
80 YALE YDM 4109 E-SHARP 26.080.000 VNĐ 24 Tháng
81 KHÓA VÂN TAY YALE YMG 40 SILVER 24.800.000 VNĐ 24 Tháng
82 KHOÁ VÂN TAY YALE YMG 40 RED BRONZE 24.800.000 VNĐ 12 Tháng
83 CHUÔNG HÌNH GATEMAN CVP 7300 8.460.000 VNĐ 12 tháng
84 KHÓA VÂN TAY YALE YMF 40 19.494.999 VNĐ 12 Tháng
85 Chuông hình Yale YVD 828 10.280.000 VNĐ 12 Tháng
86 Chuông hình kết nối Wifi Yale YRV 7400 7.600.000 VNĐ 12 Tháng
87 Camera IP không dây 2.0 MP VANTECH VT-6300C 1.990.000 VNĐ 24 Tháng
88 Camera Vantech IP 1.3 VT-6300B - Networt IP 1.550.000 VNĐ 24 Tháng
89 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1301W 2.260.000 VNĐ 24 tháng
90 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1301WN 2.050.000 VNĐ 24 tháng
91 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
92 Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30WN 1.960.000 VNĐ 24 tháng
93 Camera IP hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13WN 1.660.000 VNĐ 24 tháng
94 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302WP 4.460.000 VNĐ 24 tháng
95 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
96 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013WDP Liên hệ 24 tháng
97 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KM-2020WDA Liên hệ 24 tháng
98 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DAW Liên hệ 24 tháng
99 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KH-AN2002W 3.560.000 VNĐ 24 tháng
100 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-AN1302W 3.180.000 VNĐ 24 tháng
101 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel KBVISION KX-2002WAN 3.150.000 VNĐ 24 tháng
102 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WAN 2.860.000 VNĐ 24 tháng
103 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-H30PWN 3.280.000 VNĐ 24 tháng
104 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-H13PWN 2.960.000 VNĐ 24 tháng
105 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 3.0 Megapixel KBVISION KM-2030WDN Liên hệ 24 tháng
106 Camera IP Dome không dây hồng ngoại 1.3 Megapixel KBVISION KM-2013DW Liên hệ 24 tháng
107 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KH-N3002W 3.260.000 VNĐ 24 tháng
108 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel KBVISION KX-3002WN 2.780.000 VNĐ 24 tháng
109 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KH-N1302W 2.380.000 VNĐ 24 tháng
110 Camera IP Dome hồng ngoại không dây 1.3 Megapixel KBVISION KX-1302WN 2.180.000 VNĐ 24 tháng
111 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8236IX-AEL 53.750.000 VNĐ 24 tháng
112 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8223IX-AEL 43.850.000 VNĐ 24 tháng
113 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220IW-AE 18.850.000 VNĐ 24 tháng
114 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220IW-DE 12.850.000 VNĐ 24 tháng
115 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7286-AEL 46.880.000 VNĐ 24 tháng
116 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7284-AEL 36.550.000 VNĐ 24 tháng
117 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7230IW-AE 23.850.000 VNĐ 24 tháng
118 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5286-AEL 44.580.000 VNĐ 24 tháng
119 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5284-AEL 33.580.000 VNĐ 24 tháng
120 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE 20.350.000 VNĐ 24 tháng
121 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE 16.880.000 VNĐ 24 tháng
122 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220W-AE 12.850.000 VNĐ 24 tháng
123 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE3 20.350.000 VNĐ 24 tháng
124 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE3 16.880.000 VNĐ 24 tháng
125 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220W-AE3 12.850.000 VNĐ 24 tháng
126 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE3204W-DE 9.250.000 VNĐ 24 tháng
127 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Meagpixel HIKVISION DS-2DE2204IW-DE3 6.050.000 VNĐ 24 tháng
128 Camera IP Dome đếm lượt người vào ra 1.3 Megapixel HIKVISION iDS-2CD6412FWD/C 16.350.000 VNĐ 24 tháng
129 Camera IP Fisheye hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVSION DS-2CD6362F-I 15.850.000 VNĐ 24 tháng
130 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-IS 10.950.000 VNĐ 24 tháng
131 Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-I 10.650.000 VNĐ 24 tháng
132 Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2942F-I 8.860.000 VNĐ 24 tháng
133 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2542FWD-I 4.760.000 VNĐ 24 tháng
134 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-I 4.480.000 VNĐ 24 tháng
135 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZS 8.360.000 VNĐ 24 tháng
136 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZ 8.160.000 VNĐ 24 tháng
137 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-I 7.050.000 VNĐ 24 tháng
138 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IZS 6.150.000 VNĐ 24 tháng
139 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IZ 5.780.000 VNĐ 24 tháng
140 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IS 5.180.000 VNĐ 24 tháng
141 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-I 4.960.000 VNĐ 24 tháng
142 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2185FWD-IS 7.050.000 VNĐ 24 tháng
143 Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2185FWD-I 6.750.000 VNĐ 24 tháng
144 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2155FWD-IS 5.160.000 VNĐ 24 tháng
145 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2155FWD-I 4.880.000 VNĐ 24 tháng
146 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2125FHWD-I 4.280.000 VNĐ 24 tháng
147 Camera IP Dome hồng ngoại 8 Megapixel HIKVISION DS-2CD2385FWD-I 6.760.000 VNĐ 24 tháng
148 Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2355FWD-I 4.780.000 VNĐ 24 tháng
149 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2325FHWD-I 4.250.000 VNĐ 24 tháng
150 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2342WD-I 4.780.000 VNĐ 24 tháng
151 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2322WD-I 3.680.000 VNĐ 24 tháng
152 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 3.580.000 VNĐ 24 tháng
153 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.360.000 VNĐ 24 tháng
154 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1301-I 1.580.000 VNĐ 24 tháng
155 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1301D-I 1.380.000 VNĐ 24 tháng
156 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZS 8.150.000 VNĐ 24 tháng
157 Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2420F-IW 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
158 Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW 3.780.000 VNĐ 24 Tháng
159 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1100KI 19.850.000 VNĐ 24 tháng
160 CAMERA IP ROBO MICTECH 1.3MP 900.000 VNĐ 24 THÁNG
161 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZ 7.450.000 VNĐ 24 tháng
162 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZS 7.750.000 VNĐ 24 tháng
163 Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6642FWD-I 9.850.000 VNĐ 24 tháng
164 Camera IP Pinhole 1 Megapixel HIKVISION DS-2CD2D14WD 2.950.000 VNĐ 24 tháng
165 Camera IP Pinhole 1.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6D14WD 4.680.000 VNĐ 24 tháng
166 Camera IP Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP5301D-I 1.890.000 VNĐ 24 tháng
167 Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CD2110F-I 1.960.000 VNĐ 24 tháng
168 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.180.000 VNĐ 24 tháng
169 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 3.380.000 VNĐ 24 tháng
170 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2322WD-I 3.480.000 VNĐ 24 tháng
171 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2342WD-I 4.250.000 VNĐ 24 tháng
172 Camera IP Dome HD hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CD2710F-IS 4.550.000 VNĐ 24 tháng
173 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-I 4.660.000 VNĐ 24 tháng
174 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IS 4.950.000 VNĐ 24 tháng
175 Camera IP Dome HD hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2720F-IZ 5.560.000 VNĐ 24 tháng
176 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-I 6.680.000 VNĐ 24 tháng
177 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZ 7.580.000 VNĐ 24 tháng
178 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZS 7.850.000 VNĐ
179 Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION HIK-IP6110F-I 2.960.000 VNĐ 24 tháng
180 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6120F-I 3.280.000 VNĐ 24 tháng
181 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6120F-IS 3.480.000 VNĐ 24 tháng
182 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6720F-I 6.960.000 VNĐ 24 tháng
183 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6142FWD-I 4.960.000 VNĐ 24 tháng
184 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6742FWD-I 9.860.000 VNĐ 24 tháng
185 Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2522FWD-I 4.260.000 VNĐ 24 tháng
186 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2542FWD-I 4.580.000 VNĐ 24 tháng
187 Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6F42FWD-I 5.960.000 VNĐ 24 tháng
188 Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2942F-I 8.280.000 VNĐ 24 tháng
189 Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP6942F-I 12.480.000 VNĐ 24 tháng
190 Camera IP Dome đếm lượt người vào ra 1.3 Megapixel HIKVISION iDS-2CD6412FWD/C 14.880.000 VNĐ 24 tháng
191 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE3204W-DE 8.580.000 VNĐ 24 tháng
192 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5284-A3 28.880.000 VNĐ 24 tháng
193 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5286-A3 33.680.000 VNĐ 24 tháng
194 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220-AE3 12.880.000 VNĐ 24 tháng
195 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE3 16.650.000 VNĐ 24 tháng
196 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE3 19.880.000 VNĐ 24 tháng
197 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP8220-AE3 19.680.000 VNĐ 24 tháng
198 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220W-AE 16.650.000 VNĐ 24 tháng
199 Camera IP Speed Dome HD 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5230W-AE 19.880.000 VNĐ 24 tháng
200 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5284-A 28.880.000 VNĐ 24 tháng
201 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF5286-A 33.680.000 VNĐ 24 tháng
202 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION HIK-IP8120I-D 13.880.000 VNĐ 24 tháng
203 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4220IW-D 11.580.000 VNĐ 24 tháng
204 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP8220IW-D 17.960.000 VNĐ 24 tháng
205 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5220IW-AE 18.680.000 VNĐ 24 tháng
206 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION HIK-IP5220I-AE 26.880.000 VNĐ 24 tháng
207 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-IP9120IW-AE 21.680.000 VNĐ 24 tháng
208 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7220IW-AE 17.350.000 VNĐ 24 tháng
209 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7186-A 22.850.000 VNĐ 24 tháng
210 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-IP9220IW-AE 25.780.000 VNĐ 24 tháng
211 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7284-A 32.800.000 VNĐ 24 tháng
212 Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh KBVISION KX-7216D 7.740.000 VNĐ 24 tháng
213 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7286-A 39.500.000 VNĐ 24 tháng
214 Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh KBVISION KX-7224D 12.920.000 VNĐ 24 tháng
215 Camera IP SpeedDome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8336IV-AEL 48.500.000 VNĐ 24 tháng
216 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-7232D4 17.200.000 VNĐ 24 tháng
217 Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1005KI 7.680.000 VNĐ 24 tháng
218 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104D5 3.380.000 VNĐ 24 tháng
219 Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HIKVISION HIK-IP1005 9.280.000 VNĐ 24 tháng
220 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8108D5 5.400.000 VNĐ 24 tháng
221 Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HIKVISION HIK-IP1100 33.680.000 VNĐ 24 tháng
222 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8116D5 9.200.000 VNĐ 24 tháng
223 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8216D5 10.050.000 VNĐ 24 tháng
224 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8232D4 17.800.000 VNĐ 24 tháng
225 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KX-8832D 45.800.000 VNĐ 24 tháng
226 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104N2 2.900.000 VNĐ 24 tháng
227 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KX-8108N2 3.300.000 VNĐ 24 tháng
228 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KX-8104WN2 6.560.000 VNĐ 24 tháng
229 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8216N2 8.580.000 VNĐ 24 tháng
230 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-8232N2 9.980.000 VNĐ 24 tháng
231 ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KX-8432N2 (32 KÊNH) 15.800.000 VNĐ 24 tháng
232 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-8816N2 19.900.000 VNĐ 24 tháng
233 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KX-4K8864N2 33.800.000 VNĐ 24 tháng
234 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8104D5 3.800.000 VNĐ 24 tháng
235 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8108D5 6.100.000 VNĐ 24 tháng
236 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KH-8216D5 11.800.000 VNĐ 24 tháng
237 ĐẦU GHI HÌNH HDCVI KBVISION KH-8832D4 32 KÊNH 51.800.000 VNĐ 24 tháng
238 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-6104N2 3.580.000 VNĐ 24 tháng
239 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KH-6108N2 3.980.000 VNĐ 24 tháng
240 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KH-W6104N2 7.800.000 VNĐ 24 tháng
241 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6216N2 10.400.000 VNĐ 24 tháng
242 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6232N2 11.800.000 VNĐ 24 Tháng
243 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KH-6816N2 23.800.000 VNĐ 24 Tháng
244 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KH-6832N2 27.800.000 VNĐ 24 Tháng
245 Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION KH-4K6864N2 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
246 Đầu ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-4K68128N2 79.000.000 VNĐ 24 Tháng
247 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KH-ST128R 150.000.000 VNĐ 24 Tháng
248 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512sR 206.000.000 VNĐ 24 Tháng
249 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KH-ST512R 330.000.000 VNĐ 24 Tháng
250 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KH-ST768R 600.000.000 VNĐ 24 Tháng
251 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-4-1DR 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
252 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
253 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-16-2DR 14.900.000 VNĐ 24 Tháng
254 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KH-PC2007 10.800.000 VNĐ 24 THÁNG
255 Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8DR 65.000.000 VNĐ 24 Tháng
256 Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION KR-9000-4-1NR 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
257 Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION KR-9000-8-1NR 5.800.000 VNĐ 24 Tháng
258 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-2NR 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
259 Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-4NR 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
260 Camera Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KR-SPC20Z20O 14.850.000 VNĐ 24 THÁNG
261 Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
262 Đầu ghi hình camera IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR 580.000.000 VNĐ 24 Tháng
263 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-04 30.000.000 VNĐ 24 Tháng
264 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-Extend-08 38.000.000 VNĐ 24 Tháng
265 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 144.000.000 VNĐ 24 Tháng
266 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre2000 738.000.000 VNĐ 24 Tháng
267 Server ghi hình camera IP 128 kênh KBVISION KR-StCenter128-16 252.000.000 VNĐ 24 Tháng
268 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-24 360.000.000 VNĐ 24 Tháng
269 Server ghi hình camera IP 512 kênh KBVISION KR-StCenter512-36 678.000.000 VNĐ 24 Tháng
270 Server ghi hình camera IP 768 kênh KBVISION KR-StCenter768-48 1.060.000.000 VNĐ 24 Tháng
271 Camera SpeedDome hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2307PC 18.000.000 VNĐ 24 THÁNG
272 ĐẦU GHI KBVISION KR-Extend-08 Liên hệ 24 Tháng
273 ĐẦU GHI KBVISON KM-E8 Liên hệ 24 Tháng
274 ĐẦU GHI KBVISION KRA-ES8 Liên hệ 24 Tháng
275 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KRA-MS500 Liên hệ 24 Tháng
276 Bàn điều khiển Camera SpeedDome KBVISION KX-100CK 5.100.000 VNĐ 24 THÁNG
277 Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KR-MCentre500 Liên hệ 24 Tháng
278 ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000 Liên hệ ĐẦU GHI KBVISION KR-MCentre2000
279 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IR 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
280 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IRP 1.260.000 VNĐ 24 Tháng
281 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IR 1.380.000 VNĐ 24 Tháng
282 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3 1.040.000 VNĐ 24 Tháng
283 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5 1.160.000 VNĐ 24 Tháng
284 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C2T-IT5 1.480.000 VNĐ 24 Tháng
285 Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C2T-VFIR3 1.780.000 VNĐ 24 Tháng
286 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3 1.480.000 VNĐ 24 Tháng
287 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5 1.680.000 VNĐ 24 Tháng
288 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IT3 1.680.000 VNĐ 24 Tháng
289 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IT5 1.860.000 VNĐ 24 Tháng
290 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-VFIR3 2.680.000 VNĐ 24 Tháng
291 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IR3Z 2.960.000 VNĐ 24 Tháng
292 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D7T-IT 1.560.000 VNĐ 24 Tháng
293 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D7T-IT1 Liên hệ 24 Tháng
294 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D7T-IT3 1.860.000 VNĐ 24 Tháng
295 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D7T-IT5 2.080.000 VNĐ 24 Tháng
296 Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D7T-IT3Z 3.160.000 VNĐ 24 Tháng
297 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT 2.150.000 VNĐ 24 Tháng
298 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3 2.380.000 VNĐ 24 Tháng
299 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5 2.560.000 VNĐ 24 Tháng
300 Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z 3.680.000 VNĐ 24 Tháng
301 Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CC12D9T-A 3.560.000 VNĐ 24 Tháng
302 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP 640.000 VNĐ 24 Tháng
303 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IR 680.000 VNĐ 24 Tháng
304 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRM 740.000 VNĐ 24 Tháng
305 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IT3 1.040.000 VNĐ 24 Tháng
306 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP 1.150.000 VNĐ 24 Tháng
307 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IR 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
308 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRM 1.280.000 VNĐ 24 Tháng
309 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3 1.450.000 VNĐ 24 Tháng
310 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-IR 1.340.000 VNĐ 24 Tháng
311 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-IRM 1.380.000 VNĐ 24 Tháng
312 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-IT3 1.580.000 VNĐ 24 Tháng
313 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-VFIR3 2.670.000 VNĐ 24 Tháng
314 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-IR3Z 2.880.000 VNĐ 24 Tháng
315 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D7T-ITM 1.560.000 VNĐ 24 Tháng
316 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D7T-IT3 1.860.000 VNĐ 24 Tháng
317 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D7T-IT3Z 3.060.000 VNĐ 24 Tháng
318 Camera KBVISION KX-1002SX4 1.0 Megapixel 720.000 VNĐ 24 THÁNG
319 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM 2.150.000 VNĐ 24 Tháng
320 Camera KBVISION KX-1001CV4 1.0 Megapixel 800.000 VNĐ 24 THÁNG
321 Chuông điện 6 in 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
322 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-IT1 2.260.000 VNĐ 24 Tháng
323 Chuông điện 6 220v 300.000 VNĐ 12 tháng
324 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3 2.360.000 VNĐ 24 Tháng
325 Camera KBVISION KX-1002CV4 4 inch 1 720.000 VNĐ 24 THÁNG
326 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2AE4223TI-D 11.550.000 VNĐ 24 Tháng
327 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5123TI-A 12.880.000 VNĐ 24 Tháng
328 Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z 3.580.000 VNĐ 24 Tháng
329 Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5230T-A 15.800.000 VNĐ 24 Tháng
330 Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5230T-A3 15.800.000 VNĐ 24 Tháng
331 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5123TI-A 15.860.000 VNĐ 24 Tháng
332 Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5223T-A3 16.860.000 VNĐ 24 Tháng
333 Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5223T-A 16.860.000 VNĐ 24 Tháng
334 Bàn điều khiển camera SpeedDome HIKVISION DS-1003KI 7.480.000 VNĐ 24 Tháng
335 Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7230TI-A 19.860.000 VNĐ 24 Tháng
336 Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7286-A 41.580.000 VNĐ 24 Tháng
337 Camera IP SpeedDome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8336IV-AEL 49.800.000 VNĐ 24 Tháng
338 Camera Công nghệ Start Light KC-KE1080 HD 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
339 Camera Công nghệ Start Light KC-KE960 HD 1.540.000 VNĐ 24 Tháng
340 Camera Công nghệ Start Light KC-KE720 HD 1.160.000 VNĐ 24 Tháng
341 Camera Công nghệ Start Light NEQ-200WAHD 1.960.000 VNĐ 24 Tháng
342 Camera Công nghệ Start Light NEQ-130WAHD 1.760.000 VNĐ 24 Tháng
343 Camera Công nghệ Start Light NEQ-100WAHD 1.360.000 VNĐ 24 Tháng
344 Camera Công nghệ Start Light NOB-200WAHD 1.720.000 VNĐ 24 Tháng
345 Camera Công nghệ Start Light NOB-130WAHD 1.540.000 VNĐ 24 Tháng
346 Camera Công nghệ Start Light NOB-100WAHD 1.160.000 VNĐ 24 Tháng
347 Camera Công nghệ Start Light NTA-100W AHD 1.100.000 VNĐ 24 Tháng
348 Camera Công nghệ Start Light NKN-200W AHD 1.760.000 VNĐ 24 Tháng
349 Camera Công nghệ Start Light NKN-130W AHD 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
350 Camera Công nghệ Start Light NKN-100W AHD 1.100.000 VNĐ 24 Tháng
351 Camera Công nghệ Start Light AHD -720 3.000.000 VNĐ 24 Tháng
352 Đầu ghi hình 8 kênh Full 1080P AHD - 9908 7.700.000 VNĐ 24 Tháng
353 Đầu ghi hình 4 kênh Full 1080P AHD- 9904 4.500.000 VNĐ 24 Tháng
354 Đầu ghi hình 16 kênh Full 1080P AHD - 9816 (2) 9.000.000 VNĐ 24 Tháng
355 Đầu ghi hình 16 kênh Full 1080P AHD - 9816 8.600.000 VNĐ 24 Tháng
356 Đầu ghi hình 8 kênh Full 1080P AHD - 9808 5.000.000 VNĐ 24 Tháng
357 Đầu ghi hình 4 kênh Full 1080P AHD - 9804 3.400.000 VNĐ 24 Tháng
358 Đầu ghi hình 8 kênh Full HD 1080P AHD - 8208 5.180.000 VNĐ 24 Tháng
359 Đầu ghi hình 4 kênh Full HD 1080P AHD - 8204 3.120.000 VNĐ 24 Tháng
360 Đầu ghi hình 8 kênh Full 1080P AHD - 8408 2.000.000 VNĐ 24 Tháng
361 Đầu ghi hình 4 kênh Full 1080P AHD-8404 1.700.000 VNĐ 24 Tháng
362 Đầu ghi hình 16 kênh Full 720P AHD 8316DB 5.920.000 VNĐ 24 Tháng
363 Đầu ghi hình 16 kênh Full 720P AHD - 8316 5.120.000 VNĐ 24 Tháng
364 Đầu ghi hình 8 kênh Full 720P AHD - 8308 3.240.000 VNĐ 24 Tháng
365 Đầu ghi hình 4 kênh Full 720P AHD - 8304 2.240.000 VNĐ 24 Tháng
366 Đầu ghi hình 16 kênh Full 720P AHD -7016 (2) 6.000.000 VNĐ 24 Tháng
367 Đầu ghi hình 8 kênh Full 720P AHD -7108 (2) 3.600.000 VNĐ 24 Tháng
368 Đầu ghi hình 4 kênh Full 720P AHD -6104 (2) 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
369 Đầu ghi hình 32 kênh 720P AHD -8432 13.000.000 VNĐ 24 Tháng
370 Đầu ghi hình 16 kênh Full 720P AHD -8416 4.000.000 VNĐ 24 Tháng
371 Đầu ghi hình 16 kênh Full 720P AHD - 9416 7.500.000 VNĐ 24 Tháng
372 Đầu ghi hình 8 kênh Full 720P AHD - 9408 3.900.000 VNĐ 24 Tháng
373 Đầu ghi hình 4 kênh Full 720P AHD - 9404 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
374 Đầu ghi hình 16 kênh analog Full D1 SV-3016S 3.640.000 VNĐ 24 Tháng
375 Đầu ghi hình 16 kênh analog 960H SV - 8216DB 5.200.000 VNĐ 24 Tháng
376 Đầu ghi hình 16 kênh analog 960H SV - 8216D 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
377 Đầu ghi hình 8 kênh analog Full D1 SV-8208D 2.200.000 VNĐ 24 Tháng
378 Đầu ghi hình 4 kênh analog Full 960H SV-8204D 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
379 CAMERA ANALOG CÔNG NGHỆ SONY CCD NHA-860 4.000.000 VNĐ 24 Tháng
380 Đầu ghi hình 8 kênh HD SDI Full 1080P SV-HD9208 Liên hệ 24 Tháng
381 Đầu ghi hình 4 kênh HD SDI Full 1080P SV-HD9204E 9.000.000 VNĐ 24 Tháng
382 Camera HD SDI HG200W 4.000.000 VNĐ 24 Tháng
383 Đầu ghi hình 16 kênh HD TVI 1080N TVI-9416 7.500.000 VNĐ 24 Tháng
384 Đầu ghi hình KEEPER 8 kênh TVI 1080N TVI-9408 3.900.000 VNĐ 24 Tháng
385 Đầu ghi hình KEEPER 4 kênh HD TVI 1080N. TVI-9404 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
386 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NKF-200W TVI 2.960.000 VNĐ 24 Tháng
387 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NQB-200W TVI 1.900.000 VNĐ 24 Tháng
388 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NQB-100W TVI 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
389 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NOS - 200W TVI 2.080.000 VNĐ 24 Tháng
390 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NOS - 100W TVI 1.680.000 VNĐ 24 Tháng
391 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NPS - 100W TVI 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
392 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NOB-200W TVI 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
393 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NOB-100W TVI 1.200.000 VNĐ 24 Tháng
394 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NGA-100W TVI 900.000 VNĐ 24 Tháng
395 Camera HD TVI Công nghệ Start Light NTA-100W TVI Liên hệ 24 Tháng
396 Camera HD CVI Công nghệ Start Light CVI-720 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
397 Đầu ghi KEEPER IP 32 kênh NVR-7432 6.200.000 VNĐ 24 Tháng
398 Đầu ghi KEEPER IP 16 kênh NVR-7216 3.600.000 VNĐ 24 Tháng
399 Đầu ghi KEEPER IP 8 kênh NVR-7108 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
400 Đầu ghi KEEPER IP 4 kênh NVR-7104 1.600.000 VNĐ 24 Tháng
401 Đầu ghi KEEPER IP 32 kênh Chuẩn nén H.264 SV-NVR2032 10.440.000 VNĐ 24 Tháng
402 Đầu ghi KEEPER IP 16 kênh SV-NVR2016 6.560.000 VNĐ 24 Tháng
403 Đầu ghi KEEPER IP 8SV-NVR2008 4.160.000 VNĐ 24 Tháng
404 Đầu ghi KEEPER IP 4 kênh - Full 1080P SV-NVR2004 2.760.000 VNĐ 24 Tháng
405 Camera IP Speed Dome hồng ngoại PTZ 20X-200W 15.000.000 VNĐ 24 Tháng
406 Camera IP Speed Dome hồng ngoại PTZ 18X-130W 12.600.000 VNĐ 24 Tháng
407 Camera IP Speed Dome hồng ngoại PTZ 10X- 200W 9.600.000 VNĐ 24 Tháng
408 Camera IP MegaPixel NVK-200WP 4.400.000 VNĐ 24 Tháng
409 Camera IP MegaPixel NPD-200W 3.600.000 VNĐ 24 Tháng
410 Camera IP MegaPixel NPD-130W 3.100.000 VNĐ 24 Tháng
411 Camera IP MegaPixel NPC-200W 3.500.000 VNĐ 24 Tháng
412 Camera IP MegaPixel NPC-130W 3.000.000 VNĐ 24 Tháng
413 Camera IP MegaPixel NPC-100W 2.500.000 VNĐ 24 Tháng
414 Camera IP MegaPixel NOI-200W 3.600.000 VNĐ 24 Tháng
415 Camera IP MegaPixel NOI-130W 3.100.000 VNĐ 24 Tháng
416 Camera IP MegaPixel NOI-100W 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
417 Camera IP MegaPixel NOS-200W 3.200.000 VNĐ 24 Tháng
418 Camera IP MegaPixel NOS-130W 2.700.000 VNĐ 24 Tháng
419 Camera IP MegaPixel NOS-100W 2.200.000 VNĐ 24 Tháng
420 Camera IP MegaPixel NQB-200W 3.200.000 VNĐ 24 Tháng
421 Camera IP MegaPixel NQB-130W 2.700.000 VNĐ 24 Tháng
422 Camera IP MegaPixel NQA-130W 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
423 Camera IP MegaPixel KC-KE1080P 2.500.000 VNĐ 24 Tháng
424 Camera IP MegaPixel KC-KE960P 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
425 Camera IP MegaPixel KC-KE720P 1.700.000 VNĐ 24 Tháng
426 Camera IP MegaPixel KC-KP1-130W 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
427 Camera IP MegaPixel KC-KP1-100W 1.600.000 VNĐ 24 Tháng
428 Camera IP MegaPixel NPB-100W 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
429 Camera IP MegaPixel NPM-200W 3.100.000 VNĐ 24 Tháng
430 Camera IP MegaPixel NPM-130W 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
431 Camera IP MegaPixel NPM-100W 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
432 Camera IP MegaPixel NEQ-200W 3.400.000 VNĐ 24 Tháng
433 Camera IP MegaPixel NEQ-130W 3.000.000 VNĐ 24 Tháng
434 Camera IP MegaPixel NEQ-100W 2.500.000 VNĐ 24 Tháng
435 Camera IP MegaPixel NOB-130W 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
436 Camera IP MegaPixel NOB-100W 1.700.000 VNĐ 24 Tháng
437 Camera IP MegaPixel NPA-200W 2.800.000 VNĐ 24 Tháng
438 Camera IP MegaPixel NPA-130W 2.320.000 VNĐ 24 Tháng
439 Camera IP MegaPixel NPA-100W 1.720.000 VNĐ 24 Tháng
440 Camera IP Công nghệ Start Light IP-720 3.800.000 VNĐ 24 Tháng
441 Camera IP ZEISIC ZEI-PT720-WF 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
442 Camera IP Tenda C50s 900.000 VNĐ 12 Tháng
443 Trọn bộ 2 camera Zeisic AHD sLBT 1.0MP 2CH 6.250.000 VNĐ 24 Tháng
444 Trọn bộ 3 camera Zeisic AHD sLBT 1.0MP 8.100.000 VNĐ 24 Tháng
445 Trọn bộ 4 camera Zeisic AHD sLBT 1.0MP 9.650.000 VNĐ 24 Tháng
446 Trọn bộ 8 camera Zeisic AHD sLBT 1.0MP 16.950.000 VNĐ 24 Tháng
447 Trọn bộ camera AHD Zeisic sLBT-992 2.0MP 2CH 6.850.000 VNĐ 24 Tháng
448 Trọn bộ camera AHD Zeisic sLBT-992 2.0MP 4CH 9.850.000 VNĐ 24 Tháng
449 Trọn bộ camera AHD Zeisic sLBT-992 2.0MP 8CH 17.250.000 VNĐ 24 Tháng
450 Trọn bộ camera HD 2 kênh KBVISION-USA 1.0MP 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
451 Trọn bộ camera HD 3 kênh KBVISION-USA 1.0MP 6.100.000 VNĐ 24 Tháng
452 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 1.0MP 7.400.000 VNĐ 24 Tháng
453 Trọn bộ camera HD 4 kênh KBVISION-USA 2.0MP 11.050.000 VNĐ 24 Tháng
454 Camera HDCVI KBVISION KB-1004C 1.0 780.000 VNĐ 24 Tháng
455 Camera HDCVI KBVISION KB-1002C4 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm 800.000 VNĐ 24 Tháng
456 Camera HDCVI KBVISION KB-1302C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
457 Camera HDCVI KBVISION KB-2004C 2.0 Megapixel, IR 50m, f3.6 mm 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
458 Camera HDCVI KBVISION KB-1003C 1.0 Megapixel,12 Led IR 20m, F3.6mm, IP67 780.000 VNĐ 24 Tháng
459 Camera HDCVI KBVISION KB-1001C 1.0 Megapixel, IR 20m, f3.6mm, IP67 900.000 VNĐ 24 Tháng
460 Camera HDCVI KBVISION KB-1301C 1.3 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
461 Camera HDCVI KBVISION KB-2001C 2.0 Megapixel, IR 20m, f3.6 mm, IP67 1.840.000 VNĐ 24 Tháng
462 Camera HDCVI KBVISION KB-1303C 1.3 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.140.000 VNĐ 24 Tháng
463 Camera HDCVI KBVISION KB-2003C 2.0 Megapixel, IR 80m, f3.6 mm, IP67 2.620.000 VNĐ 24 Tháng
464 Camera HDCVI KBVISION KB-2005C 2.0 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 3.380.000 VNĐ 24 Tháng
465 Camera HDCVI KBVISION KB-1305C 1.3 Megapixel, IR 60m, F2.7-12mm, IP67 2.780.000 VNĐ 24 Tháng
466 Camera HDCVI KBVISION KB-2007PC 2.0 Megapixel, Zoom 20X, IR 100m,Alarm, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
467 Camera HDCVI KBVISION KB-2006PC 2.0 Megapixel, IR 100m, Zoom 20X, IP66 17.800.000 VNĐ 24 Tháng
468 Camera AHD Zeisic ZEI-EB890 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
469 Camera AHD ZEISIC ZEI-EB990 1.450.000 VNĐ 24 Tháng
470 Camera AHD ZEISIC ZEI-EB991 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
471 Camera ZEISIC ZEI-EB992 1.300.000 VNĐ 24 Tháng
472 Dome Camera Zeisic ZEI-EB720 1.800.000 VNĐ 24 Tháng
473 QUESTEK QTX-9916AHD 7.680.000 VNĐ 24 tháng
474 QUESTEK QN–3604AHD 3.850.000 VNĐ 24 tháng
475 QUESTEK QN–3608AHD 5.790.000 VNĐ 24 tháng
476 QUESTEK QN–3616AHD 9.950.000 VNĐ 24 tháng
477 QUESTEK WIN-8404TVI 4.300.000 VNĐ 24 tháng
478 QUESTEK ECO-6104CVI 3.180.000 VNĐ 24 tháng
479 QUESTEK ECO 6132AHD 16.500.000 VNĐ 24 tháng
480 QUESTEK ECO 6124AHD 15.500.000 VNĐ 24 tháng
481 QUESTEK ECO 6116AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
482 QUESTEK ECO 6108AHD 3.880.000 VNĐ 24 tháng
483 QUESTEK ECO 6108HAHD 3.300.000 VNĐ 24 tháng
484 QUESTEK ECO 6104AHD 2.300.000 VNĐ 24 tháng
485 QUESTEK ECO 6104HAHD 1.980.000 VNĐ 24 tháng
486 QUESTEK WIN–8416iAHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
487 QUESTEK WIN–8416HAHD 2.0 25.000.000 VNĐ 24 tháng
488 QUESTEK WIN–8408AHD 2.0 5.590.000 VNĐ 24 tháng
489 QUESTEK WIN–8408AHD 5.090.000 VNĐ 24 tháng
490 QUESTEK WIN–8404AHD 3.120.000 VNĐ 24 tháng
491 QUESTEK WIN–8404AHD 2.0 3.560.000 VNĐ 24 tháng
492 QUESTEK QTX 9932AHD 25.680.000 VNĐ 24 tháng
493 QUESTEK QTX 9924AHD 22.500.000 VNĐ 24 tháng
494 QUESTEK QNV-1215AHD 1.790.000 VNĐ 24 tháng
495 QUESTEK QNV-1212AHD 1.760.000 VNĐ 24 tháng
496 QUESTEK QN-666AHD 1.3 1.680.000 VNĐ 24 tháng
497 QUESTEK QN-4182AHD 1.540.000 VNĐ 24 tháng
498 QUESTEK QN-4181AHD 1.100.000 VNĐ 24 tháng
499 QUESTEK QN-4192AHD 1.800.000 VNĐ 12 Tháng
500 QUESTEK QN-4191AHD 1.360.000 VNĐ 12 Tháng
501 QUESTEK QN-2122AHD 1.700.000 VNĐ 12 Tháng
502 QUESTEK QN-2121AHD 1.180.000 VNĐ 12 Tháng
503 QUESTEK QN-3602AHD 2.380.000 VNĐ 12 Tháng
504 QUESTEK QN-3601AHD 1.980.000 VNĐ 12 Tháng
505 QUESTEK QN-3702AHD 1.700.000 VNĐ 24 tháng
506 QUESTEK QN-3701AHD 1.450.000 VNĐ 24 tháng
507 QUESTEK QN-3409AHD 1.3Mp 1.950.000 VNĐ 24 tháng
508 QUESTEK QN-777AHD 1.980.000 VNĐ 24 tháng
509 QUESTEK QTX-662AHD 1.760.000 VNĐ 24 tháng
510 QUESTEK QTX-661AHD 1.3Mp 1.540.000 VNĐ 24 tháng
511 QUESTEK QN-775AHD 1.3Mp 1.575.000 VNĐ 24 tháng
512 QUESTEK QN-668AHD 1.3Mp 1.680.000 VNĐ 24 tháng
513 QUESTEK QTX-2125AHD 1.185.000 VNĐ 24 tháng
514 QUESTSK QTX-2124AHD 2.390.000 VNĐ 24 tháng
515 QUESTEK QTX-2123AHD 1.590.000 VNĐ 24 tháng
516 QUESTEK QTX-779AHD 3.250.000 VNĐ 24 tháng
517 QUESTEK QTX-3379AHD 2.490.000 VNĐ 24 tháng
518 QUESTEK QTX-771AHD 1.3Mp 1.320.000 VNĐ 24 tháng
519 QUESTEK QTX-666AHD 968.000 VNĐ 24 tháng
520 QUESTEK QTX-668AHD 1.3Mp 1.590.000 VNĐ 24 tháng
521 QUESTEK QN - 668TVI 2.150.000 VNĐ 24 tháng
522 QUESTEK QTX - 3600CVI 2.060.000 VNĐ 24 tháng
523 QUESTEK QTX-661IP 1.3 Mp 2.550.000 VNĐ 24 tháng
524 QUESTEK QTX–668iP Full HD 2.250.000 VNĐ 24 tháng
525 QUESTEK QTX-2712HD 1.970.000 VNĐ 24 tháng
526 QUESTEK QTX 3409HD 1.650.000 VNĐ 24 tháng
527 QUESTEK QNV-1042AHD 2.100.000 VNĐ 24 tháng
528 QUESTEK QN-8013AHD 13.500.000 VNĐ 24 tháng
529 QUESTEK Win-622AHD 5.300.000 VNĐ 24 tháng
530 QUESTEK QTX-2121AHD 1.100.000 VNĐ 24 tháng
531 QUESTEK QTX-2122AHD 1.660.000 VNĐ 24 tháng
532 QUESTEK QN-2412AHD 1.450.000 VNĐ 24 tháng
533 QUESTEK QTX – 775iP Full HD 2.680.000 VNĐ 24 tháng
534 QUESTEK QTX – 666iP Full HD 1.750.000 VNĐ 24 tháng
535 QUESTEK QTX 9379AIP 2.0Mp 2.680.000 VNĐ 24 tháng
536 QUESTEK QTX 9376AIP 2.0Mp 2.350.000 VNĐ 24 tháng
537 QUESTEK QN-4179AHD 1.3 Mp 2.350.000 VNĐ 24 tháng
538 QUESTEK QN-4179AHD 2.0 Mp 2.980.000 VNĐ 24 tháng
539 QUESTEK WIN QN-775AHD 2.0Mp 2.350.000 VNĐ 24 tháng
540 QUESTEK QTX-905HW 2.150.000 VNĐ 24 thang
541 QUESTEK QTX 906HW 2.850.000 VNĐ 24 thang1
542 BÁO TRỘM ZICOM QTAS-114 4.500.000 VNĐ 12 thang1
543 BÁO CHÁY ZICOM QTAS - 113C 350.000 VNĐ 12 Tháng
544 BÁO CHÁY MATRIX 790.000 VNĐ 12 Tháng
545 CẢM BIẾN PHÁT HIỆN KHÓI 450.000 VNĐ 12 Tháng
546 NÚT BÁO KHẨN FIRE ALARM 350.000 VNĐ 12 tháng
547 Báo Khách Không Dây Kw-i228B 350.000 VNĐ 12 Tháng
548 Báo Khách Độc lập 290.000 VNĐ 12 Tháng
549 Báo Trộm Độc lập 300.000 VNĐ 12 Tháng
550 KITS 04 CAMERA MS-3604WIFI 16.500.000 VNĐ 24 tháng
551 KITS 08 CAMERA MS-3608WIFI 29.990.000 VNĐ 24 tháng
552 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-02B 39.800.000 VNĐ 24 tháng
553 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01B 23.000.000 VNĐ 24 tháng
554 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01C 29.800.000 VNĐ 24 tháng
555 POWERLINE NETWORK CCTV VANTECH VPP-01A 19.000.000 VNĐ 24 tháng
556 POWERLINE NETWORK CCTV KIT VANTECH VPP-02B 33.000.000 VNĐ 24 tháng
557 VANTECH VPS-463AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
558 VANTECH VP-463AHD 3.980.000 VNĐ 24 thqng1
559 VANTECH VP-860AHDL 2.900.000 VNĐ 24 tháng
560 VANTECH VP-861AHD 3.900.000 VNĐ 24 tháng
561 VANTECH VP-860AHDM 3.950.000 VNĐ 24 tháng
562 VANTECH VP-863AHD 5.800.000 VNĐ 24 tháng
563 VANTECH VPH-863AHD 7.800.000 VNĐ 24 tháng
564 VANTECH VP-8161AHD 3.500.000 VNĐ 24 tháng
565 VANTECH VP-8160AHDM 3.900.000 VNĐ 24 tháng
566 VANTECH VP-8260AHDM 5.500.000 VNĐ 24 tháng
567 VANTECH VP-16260AHDM 6.800.000 VNĐ 24 tháng
568 VANTECH VPS-1663AHD 9.800.000 VNĐ 24 tháng
569 VANTECH VP-1663AHD 15.000.000 VNĐ 24 tháng
570 VANTECH VP-1660AHDM 5.800.000 VNĐ 24 tháng
571 VANTECH VP-614AHD-H 2.500.000 VNĐ 24 tháng
572 VANTECH VP-618AHD-H 3.980.000 VNĐ 24 tháng
573 VANTECH VP-6116AHD-H 8.500.000 VNĐ 24 tháng
574 VANTECH VP-634AHD-H 4.500.000 VNĐ 24 tháng
575 VANTECH VP-638AHD-H 6.800.000 VNĐ 24 tháng
576 VANTECH VP-6316AHD-H 12.000.000 VNĐ 24 tháng
577 VANTECH VP-166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
578 VANTECH VP-167AHDM 1.860.000 VNĐ 24 tháng
579 VANTECH VP-134AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
580 VANTECH VP-133AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
581 VANTECH VP-132AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
582 VANTECH VP-131AHDL/M 1.300.000 VNĐ 24 tháng
583 VANTECH VP-124AHDH 1.980.000 VNĐ 24 tháng
584 VANTECH VP-123AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
585 VANTECH VP-122AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
586 VANTECH VP-121AHDL/M 1.200.000 VNĐ 24 tháng
587 VANTECH VP-234AHDH 4.900.000 VNĐ 24 tháng
588 VANTECH VP-233AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
589 VANTECH VP-232AHDM 3.800.000 VNĐ 24 tháng
590 VANTECH VP-244AHDH 4.850.000 VNĐ 24 tháng
591 VANTECH VP-243AHDM 4.500.000 VNĐ 24 tháng
592 VANTECH VP-242AHDM 3.300.000 VNĐ 24 tháng
593 VANTECH VP-184AHDH 2.800.000 VNĐ 24 tháng
594 VANTECH VP-183AHDM 2.500.000 VNĐ 24 tháng
595 VANTECH VP-182AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
596 VANTECH VP-283AHDH 2.000.000 VNĐ 24 tháng
597 VANTECH VP-282AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
598 VANTECH VP-281AHDM 1.300.000 VNĐ 24 tháng
599 VANTECH VP–166AHDM 1.650.000 VNĐ 24 tháng
600 VANTECH VP-293AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
601 VANTECH VP-292AHDM 1.800.000 VNĐ 24 tháng
602 VANTECH VP-291AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
603 VANTECH VP-227AHDH 1.900.000 VNĐ 24 tháng
604 VANTECH VP-226AHDM 1.600.000 VNĐ 24 tháng
605 VANTECH VP-225AHDM 1.200.000 VNĐ 24 tháng
606 VANTECH VP-118AHDH 1.750.000 VNĐ 24 tháng
607 VANTECH VP-117AHDM 1.500.000 VNĐ 24 tháng
608 VANTECH VP-116AHDM 1.100.000 VNĐ 24 tháng
609 VANTECH VP-224AHDH 2.200.000 VNĐ 24 tháng
610 VANTECH VP-223AHDM 1.900.000 VNĐ 24 tháng
611 VANTECH VP-222AHDM 1.400.000 VNĐ 24 tháng
612 VANTECH VP-168AHDM 1.850.000 VNĐ 24 tháng
613 VANTECH VP-174AHDH 2.500.000 VNĐ 24 tháng
614 VANTECH VP-173AHDM 2.200.000 VNĐ 24 tháng
615 VANTECH VP-172AHDM 1.700.000 VNĐ 24 tháng
616 VANTECH VP-179AHDM 1.950.000 VNĐ 24 tháng
617 VANTECH VP-168HDI 1.580.000 VNĐ 24 tháng
618 VANTECH VP-179HDI 1.980.000 VNĐ 24 tháng
619 VANTECH VP-166HDI 1.390.000 VNĐ 24 tháng
620 VANTECH VP-268HDI 1.560.000 VNĐ 24 tháng
621 VANTECH VP-167HDI 1.650.000 VNĐ 24 tháng
622 VANTECH VP-171TVI 2.700.000 VNĐ 24 tháng
623 VANTECH VP-201CVI 2.200.000 VNĐ 24 tháng
624 VANTECH VT-6600W.HD 1.900.000 VNĐ 24 tháng
625 VANTECH VP-225HDI 990.000 VNĐ 24 tháng
626 VANTECH VP-266HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
627 VANTECH VP-281HDI 1.200.000 VNĐ 24 tháng
628 VANTECH VP-291HDI 1.400.000 VNĐ 24 tháng
629 VANTECH VP-183HDI 1.800.000 VNĐ 24 tháng
630 VANTECH VP-136AHDM 1.680.000 VNĐ 24 tháng
631 Đầu ghi hình Zeisic ZEI-HD9104 3.400.000 VNĐ 24 Tháng
632 Đầu ghi hình Zeisic ZEI-HD9108 4.800.000 VNĐ 24 Tháng
633 Đầu ghi hình Zeisic ZEI-DH9116 6.200.000 VNĐ 24 Tháng
634 Đầu ghi hình Zeisic ZEI-D9132 25.000.000 VNĐ 24 Tháng
635 Camera IP ZEISIC ZEI-EB1080MC,ZEI-EB3MP, ZEI-EB5MP 3.500.000 VNĐ 24 Tháng
636 Camera AHD ZEISIC ZEI-SLBT861 1.150.000 VNĐ
637 Camera AHD ZEISIC ZEI-sLBT862 - Tự sáng đèn khi có chuyển động 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
638 Camera AHD ZEISIC ZEI-sLBT890 1.450.000 VNĐ 24 Tháng
639 Camera AHD ZEISIC ZEI-sLBT990 1.650.000 VNĐ 24 Tháng
640 Camera AHD ZEISIC ZEI-sLBT991 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
641 Camera AHD ZEISIC ZEI-LBT890 1.550.000 VNĐ 24 Tháng
642 Camera AHD ZEISIC ZEI-LBT990 2.000.000 VNĐ 24 Tháng
643 Camera AHD ZEISIC ZEI-LBT991 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
644 Camera AHD ZEISIC ZEI-sCF890 1.900.000 VNĐ 24 Tháng
645 Camera AHD ZEISIC ZEI-sCF990 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
646 Camera AHD ZEISIC ZEI-sCF991 2.700.000 VNĐ
647 Camera AHD ZEISIC ZEI-zHF890 2.600.000 VNĐ
648 Camera AHD ZEISIC ZEI-zHF890 3.100.000 VNĐ 24 Tháng
649 Camera AHD ZEISIC ZEI-zHF991 3.700.000 VNĐ 24 Tháng
650 Camera AHD ZEISIC ZEI-zsSP990 7.500.000 VNĐ 24 Tháng
651 Camera AHD ZEISIC ZEI-sSP990 5.300.000 VNĐ 24 Tháng
652 CAMERA NUC-100WAHD 1.240.000 VNĐ 24 Tháng
653 Camera thân Keeper NOS-200WAHD 2.200.000 VNĐ 24 Tháng
654 Camera Thân Keeper NOS-130WAHD 2.000.000 VNĐ 24 Tháng
655 Camera thân Keeper NOS-100WAHD 1.600.000 VNĐ 24 Tháng
656 Camera thân Keeper NOI-200WAHD 2.600.000 VNĐ 24 Tháng
657 Camera thân Keeper NOI-130WAHD 2.440.000 VNĐ 24 Tháng
658 Camera thân Keeper NOI-100WAHD 2.100.000 VNĐ 24 Tháng
659 camera Dome AHD Keeper NTA-100WAHD 1.200.000 VNĐ 24 Tháng
660 CAMERA THÂN HỒNG NGOẠI AHD KEEPER NRX-130WAHD 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
661 Camera Thân AHD Keeper NRX-100WAHD 1.350.000 VNĐ 12 Tháng
662 Camera Thân AHD Keeper NPS-130WAHD 1.700.000 VNĐ 24 Tháng
663 Camera Thân AHD Keeper NPS-100WAHD 1.500.000 VNĐ 24 Tháng
664 Camera Dome hồng ngoại AHD Keeper NEQ-100WAHD 1.500.000 VNĐ
665 Camera Dome AHD Keeper NEQ-130WAHD 1.750.000 VNĐ
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...